II Ogólnopolska Konferencja Techniczna „Gospodarka osadowa i wykorzystanie OZE w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej”

Szef Pionu Maszyn Technologii – p. Robert Gnysiński oraz Szefowa Pionu Doradztwa Środowiskowego – p. Hanna Marlière reprezentowali GM Group podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej w Sławie, poświęconej gospodarce osadowej i wykorzystywania OZE w podmiotach gospodarki wodno-ściekowej i komunalnej.

Nie tylko mieliśmy możliwość wysłuchania doświadczeń naszych specjalistów podczas panelu dyskusyjnego zamykającego pierwszy dzień konferencji, jak i również rozpoczęcia przez panią Hannę Marlière całej uroczystości wystąpieniem wprowadzającym na temat zintegrowanego gospodarowania osadami ściekowymi po 1 stycznia 2016 r.

Doszło do burzliwych dyskusji co oznacza, iż tematyka była interesująca, a spostrzeżenia panelistów jeszcze bardziej!

slawa foto

Komentarze

komentarzy do artykułu