„Gospodarka odpadami, energetyka, przemysł – deficyty i synergie w kontekście projektu circular economy”

24 maja w Warszawie przedstawiciele GM Group wzięli udział w dyskusji panelowej w kontekście circular economy.

Głównym celem konferencji było omówienie raportu Krajowego Planu Gospodarki Opadami 2030 – pierwsze relacje prasowe już po konferencji mogą Państwo przeczytać tutaj.
Oprócz tematyki projektu KPGO poruszono również kwestię systemu energetycznego w Polsce – szans i zagrożeń, polskiego przemysłu – jakie są możliwości uzyskania efektu synergicznego, czy odpowiedzialności producenta jako instrumentu modyfikacji systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Zapraszamy do rozmowy z Tomaszem Stysiem, współautorem analizy „Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030 Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030″: tutaj

gosp odpadami2

Komentarze

komentarzy do artykułu