VII Konferencja – Metody Zagospodarowania Osadów Ściekowych

Spotkanie z cyklu konferencji związanych z gospodarką wodno-ściekową, które miało miejsce w dniach 07-08 czerwca w Bydgoszczy, zgromadziło wielu specjalistów.

Omawiane były metody zagospodarowania osadów ściekowych, aspekty prawne i finansowe ich wykorzystywania oraz wynikające z tego problemy eksploatacyjne i wiele innych.

metody-1013x196

Naszą specjalistką w tym zakresie jest pani Hanna Marlière, której prezentacja dotyczyła bardzo ważnej kwestii – osady ściekowe, jeszcze odpad czy już produkt ? Zdania były podzielone, jednak wnioski te same – osady ściekowe mają wielki potencjał, który należy dobrze wykorzystać.

image4

Komentarze

komentarzy do artykułu