Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w kierunku „Zero Waste” dla gminy 20.000 mieszkańców w centralnej Polsce w oparciu o istniejącą infrastrukturę i potencjał społeczny

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w kierunku „Zero Waste” dla gminy 20.000 mieszkańców w centralnej Polsce w oparciu o istniejącą infrastrukturę i potencjał społeczny – 2016

0005004

0001
002

Komentarze

komentarzy do artykułu