Seminarium Eksploatatorów oczyszczalni ścieków pt.: „Od koncepcji do eksploatacji”

PROGRAM
Seminarium
Eksploatatorów oczyszczalni ścieków
pt.: „Od koncepcji do eksploatacji”
22. – 23. września 2016 r.
Miejsce: Jerzmanowice k/Krakowa


DZIEŃ PIERWSZY – 22. września 2016 r.

  • 09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
  • 10:00 – 10:15 Otwarcie Seminarium „Od koncepcji do eksploatacji”
   – Agata Kusy – Prezes SEOGWŚ
  • 10:15 – 10:45 Wodociągi Krakowskie – 115 lat historii
   – Mieczysław Góra – Wiceprezes Zarządu MPWiK S.A.
  • 10:45 – 11:10 Historia zaopatrzenia w wodę Olkusza i okolic
   – Alfred Szylko – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.
  • 11:10 – 11:40 Efekty modernizacji oczyszczalni ścieków w Olkuszu
   – Marek Kajda – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.
  • 11:40 – 11:50 Dyskusja
  • 11:50 – 12:10 Przerwa kawowa
  • 12:10 – 12:40 Doświadczenia z modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie
   – Kazimierz Tendera
  • 12:40 – 12:50 Prezentacja sponsorowana I
  • 12:50 – 13:20 Doświadczenia z prowadzenia procesu deamonifikacji oraz nadrzędnego sterowania oczyszczaniem biologicznym w Oczyszczalni Ścieków Kujawy
   w Krakowie – Bartosz Łuszczek
  • 13:20 – 13:30 Prezentacja sponsorowana II
  • 13:30 – 13:40 Dyskusja
  • 13:40 – 14:40 Przerwa obiadowa
  • 14:40 – 15:10 Jak zamknąć obieg w gospodarce osadami ściekowymi? – Hanna Marliere
  • 15:10 – 15:20 Prezentacja sponsorowana III
  • 15:20 – 15:50 Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów ściekowych w Żywcu
   – Dariusz Ligocki
  • 15:50 – 16:00 Prezentacja sponsorowana IV
  • 16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
  • 16:15 – 17:30 Panel dyskusyjny

– Rozbudowa, modernizacja czy optymalizacja procesów – rola eksploatatora oczyszczalni ścieków w procesie inwestycyjnym;
– Chemiczne wspomaganie oczyszczania ścieków i jego wpływ na gospodarkę osadową;
– Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych – wpływ uwarunkowań lokalnych.

 • 17:30 – 17:40 Zamknięcie Seminarium
 • 19:00 – ……. Biesiada w chacie grillowej

DZIEŃ DRUGI – 23. września 2016 r.

 • 8:00 – 10:00 Śniadanie, wymeldowanie z hotelu
 • 10:30 Wyjazd z hotelu do obiektów gospodarki wodno-ściekowej Olkusza
 • 11:00 – 12:00 Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu
 • 12:30 – 14:00 Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu

Komentarze

komentarzy do artykułu