„Gospodarka o obiegu zamkniętym a wyzwania stojące przed samorządami”

W kwietniu br. Dyrektor Zarządzająca GM, pani Hanna Marliere, miała przyjemność poprowadzenia spotkania organizowanego wspólnie z firmą NOVAGO, podczas którego wspólnie analizowano jak najskuteczniej przygotować się do  zmian zachodzących w systemie gospodarki odpadami. Spotkanie odbyło się w Mławie w siedzibie spółki NOVAGO i zrzeszyło przedstawicieli gmin tamtejszych regionów. Głównym tematem było gospodarka o obiegu zamkniętym, poziomy selektywnej zbiórki, zmiany w opłacie marszałkowskiej oraz system selektywnej zbiórki, także dyskutowano jak wprowadzić program naprawczy dla gmin aby osiągnęły wymagane poziomy selektywnej zbiórki odpadów

Komentarze

komentarzy do artykułu