II Konferencja Stowarzyszenie „Forum Komunalne”

W dniach 23-24 marca 2017 roku w Mąchocicach Kapitulnych odbyła się II Konferencja „Forum Komunalnego” – Stowarzyszenia powołanego przez przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek komunalnych (zakładów budżetowych i spółek). W ramach Konferencji przewidziane zostały dwa szkolenia, tj. Rola i kompetencje menedżera w efektywnym zarządzaniu zespołem przez cele i motywowanie zespołu – szkolenie dla kadry zarządzającej w branży komunalnej” prowadzone przez dr Małgorzatę Iwanowicz oraz szkolenie prowadzone przez dr prawa Henryka Palarza: „Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” (Cz. I. Omówienie wzoru umowy spełniającego wymogi , Cz. II. Tryb zmiany lub przymuszenia do zawarcia umów, Cz. III. Nielegalny – bezumowny pobór wody). Konferencja była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami kadry kierowniczej jednostek komunalnych na temat zagadnień istotnych dla całej branży, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Komentarze

komentarzy do artykułu