Ogłoszenie o przetargu: „Budowa kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zamawiający:
Green Management Group Sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
„Budowa kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Data ogłoszenia:
30.06.2020 r

Warunki:


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania ofert:
21.08.2020 do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
info@gmgroup.biz

Termin otwarcia ofert:
21.08.2020 godz. 15.00.

Termin realizacji:
180 dni od daty podpisania umowy.

Termin związania z ofertą:
60 dni.

Załączniki:
Zał_5_PFU GMG_OLSZTYN


Komentarze

komentarzy do artykułu