Ochrona środowiska - doradztwo

Profesjonalnie poprowadzimy Państwa przez procedury w zakresie ochrony środowiska:

 • outsourcing środowiskowy – kompleksowa obsługa i profesjonalne doradztwo środowiskowe gwarantujące spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • sprawozdawczość;
 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska;
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • pozwolenia sektorowe i IPPC;
 • plany i programy (ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przyrody);
 • optymalizacja kosztów w zarządzaniu środowiskowym;
 • analizy i ekspertyzy przy realizacji nowych inwestycji;
 • zarządzanie środowiskowe (ISO, EMAS);
 • kompleksowe doradztwo techniczne i technologiczne w gospodarce odpadami oraz szkolenia w zakresie ochrony środowiska;
 • projekty wycinek, nasadzeń;
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze.