Skuteczne wprowadzanie zmian w systemie gospodarki odpadami wymaga wsparcia ze strony zaangażowanych i świadomych mieszkańców.
Od akceptacji, zrozumienia oraz praktykowanych działań użytkowników systemu zależy, czy będzie on działał sprawnie lub czy jego wdrażanie spotka się z oporem społecznym.

Gry symulacyjne z wykorzystaniem autorskich materiałów

Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem aktywnych metod w tym gier symulacyjnych z wykorzystaniem autorskich materiałów !Szkolenie z zakresu „Jak budować system gospodarki odpadami i skutecznie nim zarządzać” składa się z następujących części:

1. Polskie i unijne uwarunkowania prawne w gospodarce odpadami (30 min)
2. Cześć warsztatowa:
– Jak w praktyce wygląda segregacja? – ćwiczenie praktyczne (15 min)
– Gra symulacyjna – budowanie systemu gospodarki odpadami – praca w grupach (30min)
3. Jak sobie radzą z odpadami inni – case study (15 min)
– PSZOK
– Intensyfikacja zbiórki u źródła
4. O czym zawsze trzeba pamiętać? (30 min)
– Konsultacje społeczne – jak skutecznie pozyskać akceptację mieszkańców dla zmian w systemie gospodarki odpadami
– Po pierwsze skuteczna edukacja!
5. Podsumowanie spotkania

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów. Każde spotkanie kończy się sporządzeniem raportu. Dedykowane jest ono grupie od 15 do 25 uczestników (większą liczbę uczestników należy uzgodnić indywidualnie). Proponowana grupa odbiorców to : Radni rady Miasta, lokalni Interesariusze – przedstawiciele spółek komunalnych, urzędnicy odpowiedzialni za budowę systemu gospodarki odpadami, lokalni liderzy opinii społecznej.

Zachęcamy do kontaktu !

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, oferujemy szereg działań adresowanych do społeczności lokalnych w zakresie:

  • diagnozy potrzeb i oczekiwań społecznych,
  • tradycyjnych i interaktywnych metod pozyskiwania opinii,
  • opracowywania strategii komunikacji społecznej,
  • realizacji kampanii informacyjnych,
  • prowadzenia programów edukacyjnych dla poszczególnych grup docelowych.

 

Dobrze zaplanowane działania komunikacyjne i dialogowe to klucz do uzyskania społecznej akceptacji dla projektów z obszaru gospodarki komunalnej, w tym inwestycji proekologicznych oraz infrastrukturalnych.