Modułowe elementy PSZOK – pomagają zmaksymalizować ilość wysortowanego materiału oraz przywrócić materiałom nowe życie

Elementy-modułowe-PSZOK-1
Elementy-modułowe-PSZOK-2
Elementy-modułowe-PSZOK-3

Zaawansowana technicznie forma Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów, które w widoczny dla użytkowników sposób polepszają jakość pozyskiwanych odpadów, natomiast elastyczność w zakresie rozwiązań projektowych umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu opcji sortowania, pomaga przy realizacji celów recyklingu. Stosowana technologia oparta jest bowiem o prefabrykowane, modułowe elementy betonowe będące podstawą systemu oraz szereg dodatkowych rozwiązań zwiększających jego funkcjonalność i efektywność.

Szereg rozwiązań dodatkowych, jak podgrzewane podjazdy, czy system wrzutni pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie obiektu. Dodatkowo przestrzeń poniżej konstrukcji może zostać wykorzystana, np. jako powierzchnia magazynowa (na odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) lub jako punkt przygotowania i odbioru sprzętu nadającego się do ponownego użycia (w ramach realizacji zasady 3R).

Zdolność do konfigurowania oraz powiększania PSZOK umożliwia segregowanie wielu oddzielnych strumieni surowców wtórnych i dodawanie kolejnych (w miarę zwiększających się wymagań legislacyjnych i rynkowych).

Niezależnie od oferowanych standardowych konfiguracji, zakres dostępnych elementów systemu pozwala każdorazowo na stworzenie rozwiązania „szytego na miarę”, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań. Każdy PSZOK może być w dowolnym czasie rekonfigurowany lub uzupełniany w miarę zwiększających się wymagań legislacyjnych i prawnych. W przypadku zmiany ustawodawstwa lub potrzeb rynku możliwa jest zmiana rodzaju zbieranego materiału w każdym kontenerze lub dodanie kolejnego stanowiska i rampy, jeśli pozwala na to dostępna powierzchnia.

Modułowe elementy PSZOK pozwalają ograniczyć do minimum czas ich budowy. Elementy są projektowane w formie łatwej do transportowania – dostawa i instalacja zajmuje zazwyczaj kilka dni. Mobilność elementów umożliwia w razie potrzeby ich przestawienie lub przenoszenie.

Zapewnienie oddzielnych i dedykowanych kontenerów dla każdego strumienia odpadów i/lub surowców znacznie zmniejsza możliwość wzajemnego zanieczyszczenia i zwiększa wartość zasobów oraz cenę ich sprzedaży.