Modułowe rozwiązania

Logistyka zbiórki bioodpadów jest trudnym zagadnieniem. Wiążą się z nią poważne koszty ze względu na nierównomierność wytwarzania zarówno w czasie roku, jak i w zależności od lokalizacji. Zjawiskiem bardzo niekorzystnym jest gromadzenie bioodpadów, w tym odpadów zielonych przez kilka dni w pryzmie czy niewielkim pojemniku, gdyż dochodzi do zagniwania materiału.

Kontener kompostujący jest wykonany z elementów stali nierdzewnej oraz takiego tworzywa, które podwyższają jego wytrzymałość na agresywne środowisko związane z występowaniem znacznych stężeń amoniaku oraz zapewniają funkcjonalność niezależnie od pory roku. Klapa kontenera umożliwia przepływ powietrza na zewnątrz z zatrzymaniem substancji złowonnych, co ogranicza negatywne oddziaływanie w zakresie emisji odorów do powietrza.

 • Kontener DIN do pojazdu typu „hakowiec”, ocieplany ze wszystkich stron
 • Wykończenie – stal czarna
 • 3 kanały do napowietrzania poprowadzone na posadzce, wykonane z Kwasówki
 • Klapa górna uchylna, wyposażona w plandekę antyodorową, czujnik wypełnienia materiałem
 • Klapa tylna uchylna w osi górnej i osi bocznej
 • Kontrola procesu przez Internet, śledzenie GPS
 • Skrzynka elektryczna wyposażona w router, okablowanie, wentylator moc 3 W
 • Sonda pomiaru temperatury z przewodem 10mb
 • Przewód elektryczny o długości 10mb
 • Roczna licencja dostępu do systemu Cloud przez przeglądarkę internetową
 • Możliwość odprowadzenia odcieków
 • Wykończenie stalą kwasówką
 • Instalacja nawilżania poprowadzona w klapie górnej
 • Hydrauliczna winda do opróżniania pojemników o objętości 120/240 litrów

Kontener może być standardowym wyposażeniem PSZOKów, albo też stanowić element floty firmy. Może też być uzupełnieniem ciągu technologicznego kompostowni pryzmowej.