Regionalne Centrum Recyklingu to instalacja nastawiona na maksymalny odzysk surowców do recyklingu materiałowego

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce to ponad 10 milionów ton. Z tego zaledwie 25% podlega procesom recyklingu. Reszta przetwarzana jest na liniach nastawionych na unieszkodliwianie frakcji organicznej i jej składowanie pod postacią stabilizatu oraz wytwarzanie paliw alternatywnych do odzysku termicznego. Tymczasem wyzwaniem już w 2020 roku, a zatem za 3 lata, będzie osiągnięcie ponad 50% recyklingu. Jednocześnie, składowaniu ma podlegać zaledwie 10% odpadów komunalnych, a do termicznego przekształcania ma trafiać nie więcej niż 30% strumienia.Pozostaje zatem ponad 6 milionów ton odpadów, które musza zostać zebrane selektywnie i przetworzone na surowce wtórne.Proces ten prowadzony może być w instalacjach tzw. MRBT (Materials Recovery, Biological Treatment) – regionalnych centrach recyklingu.

 

Regionalne Centra Recyklingu to obiekty w małej i średniej skali składające się z sortowni, często z modułem ostatecznego przetworzenia oraz kompostowni. Towarzyszyć im może PSZOK, centrum przygotowania do ponownego użycia i inna infrastruktura gospodarki odpadami. Obiekty są tak projektowane aby spełniać najważniejsze wymagania Unijne oraz Krajowe dotyczące gospodarki odpadami. Podstawą jednak jest wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejącej infrastruktury i potencjału technicznego oraz realizacja zasady bliskości. Pozwala to na optymalizację kosztów i tym samym utrzymanie opłaty dla mieszkańca na akceptowalnym poziomie.

Intensywna selektywna zbiórka odpadów

Kompostownia odpadów zielonych, bioodpadów i osadów ściekowych

Sortownia z modułem ostatecznego recyklingu

Każde Regionalne Centrum Recyklingu projektowane jest według indywidualnych potrzeb klientów dlatego wachlarz możliwości jest ogromny:

 • PSZOK

 • Centrum edukacji

 • Upcycling

 • Kontener kompostujący

 • Pojemniki

 • Maszyny

 • Projektowanie

 • Komunikacja społeczna

 • System identyfikacji mieszkańców

 • Doradztwo środowiskowe

 • Separator frakcji organicznej

 • Automatyczne altany śmietnikowe